Τηλ: 2310 248402 - 6943203788 από 10:00 έως 13:00 και 18:00 έως 20:00 | Εγνατίας 117, Θεσσαλονίκη, Καμάρα
Go to Top