Ατομική Ψυχοθεραπεία

“Don’t ever be afraid to show off your true colors”

Η ατομική ψυχοθεραπεία αποτελεί για κάθε άνθρωπο ένα μεγάλο και συχνά δύσκολο ταξίδι το οποίο επιλέγει να κάνει με συνοδοιπόρο και υποστηρικτή τον θεραπευτή του.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και στην περίπτωση των ΛΟΑΤ+ πελατών με την προσθήκη όμως ενός περιβλήματος ασφάλειας, ορατότητας και ισότητας μέσα στο οποίο θα μπορεί να είναι ο εαυτός του και να εκπληρώσει το δυναμικό του.

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ακολουθώ είναι βασισμένη στην affirmative psychotherapy in LGBTQI, η οποία δεν επιδιώκει να αλλάξει το άτομο, αλλά να το ενθαρρύνει να αποδεχτεί την ταυτότητά του και να το ενδυναμώσει.

Η αποδοχή αυτή αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη της ψυχικής μας υγείας και για την πορεία μας στην αυτοπραγμάτωση.